[ Powrót ]

Przekaż 1%

Przekazując 1 % podatku dla Caritas, pomagasz najbardziej potrzebującym - chorym, ubogim, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym, samotnym.


Od 1 stycznia 2008 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku oraz podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku.

 

Dotychczas wpłacenie kwoty odpisu należnego podatku dochodowego leżało po stronie podatnika. Od roku 2008 obowiązek ten przeszedł na urzędy skarbowe. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekaże (w terminie 3 mscy) na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego wybranej przez podatnika kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku wynikającego z zeznania.

 

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego traktuje się na równi ze złożeniem wniosku.


Caritas Archidiecezji Lubelskiej posiada status organizacji pożytku publicznego (wykaz opp). Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000204819.


Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Lubelskiej?

  1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego.
  2. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę twojego zeznania podatkowego.
  3. Odejmij swój 1% od ogólnej sumy należnego podatku.
  4. Wpisz wartość podatku pomniejszoną o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.
  5. Podaj nazwę: Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz numer wpisu CAL do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS nr 0000204819 z dopiskiem na Dom Spotkania.

 

Strona ostatnio edytowana przez Admin Aga, 05/02/2010 - 09:49


Copyright (c) 2009 Dom Spotkania w Dąbrowicy oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Powered by auroraCMS

[ do góry ]
Projekt i wykonanie: ifuture interactive

Valid CSS 2.1 Valid XHTML 1.0 Transitional